SBÜ Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Psikiyatri
DOKTORLAR

Prof.Dr. Servet EBRİNÇ

Doç.Dr. Ayhan ALGÜL

Uzman Dr.Özgür MADEN

 

SERVİS 

     Psikiyatri Servisi’nin yönetiminde, sunulan poliklinik ve klinik hizmetlerinin yanı sıra ruh sağlığı hizmetlerinin iyileşmesi, koruyucu ruh sağlığı uygulamalarının geliştirilmesi ve bilime katkı sağlanması amacıyla çeşitli bilimsel etkinlikler yürütülmektedir. Bu kapsamda;

 

Servisimiz yönetiminde düzenlenen kongreler;

  •  
  • 1nci Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 14-17 Aralık 2005 tarihleri arasında,
  • 2nci Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 21-24 Haziran 2007 tarihleri arasında,
  • 3ncü Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 12-15 Mart 2009 tarihleri arasında,
  • 4ncü Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 23-27 Kasım 2011 tarihleri arasında

    gerçekleştirilmiştir. Bütün kongrelere yüksek düzeyde katılım oranı gözlenirken, kongrelerin bilimsel içeriğinin zenginleşmesi uluslar arası bilim insanlarının da dikkatini çekmiş ve her yeni kongrede daha fazla sayıda uluslar arası konuşmacı ve katılımcı hazır bulunmuştur.

   Günlük pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin paylaşıldığı ve psikofarmakoloji, biyolojik psikiyatri, nörobilim, nörogörüntüleme, gibi ruh sağlığı ile ilgili önemli kavramların ele alındığı bu kongrelere ek olarak GATA HEH Psikiyatri Servisi yönetiminde iki adet tedavi güncellemesi düzenlenmiştir.

 

   29-31 Ocak 2008 tarihleri arasında ve 11-14 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen tedavi güncellemesi toplantıları ile hızlı değişiklikler gösteren, bilginin sürekli yenilendiği psikofarmakoloji, “ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç tedavileri” ve diğer tedavi yöntemleri ile ilgili güncel bilgilerin Türkiye’deki ve uluslar arası platformdaki ruh sağlığı profesyonelleri ile paylaşılması amacına ulaşılmıştır.

 

   Servisimizce yayınlanan dergi ve kitaplar;

  Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1990 yılından bu yana hakemli olarak yılda 4 kez Türkçe ve İngilizce yayımlanan, güncel ve bilimsel verilerin hızlı ve doğru bir şekilde ruh sağlığı profesyonellerine ulaştırılmasını hedefleyen bir dergidir. 1990 yılındaki ilk sayısı elle ve fotokopi yöntemi ile çoğaltılan dergi, bu yıl yaklaşık 4500 tiraja ulaşmış, yerli ve yabancı 15 indexte yer alan tıp dergileri arasına girmiştir. Dergi, tüm psikiyatri, nöroloji ve farmakolji uzmanlarına, tıp fakültesi ve eğitim araştırma hastanesi kütüphanelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

   Journal of Mood Disorders, yayın hayatına 2011 yılında başlayan Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan, anksiyete ve mizaç bozuklukları konularının yer aldığı hakemli bir dergidir.

Yayınlanan bilimsel kitaplar;

  • Prof.Dr. Mesut ÇETİN’in editörlüğünde Türkçe’ye kazandırılan kitap, çağımızın en büyük metabolik hastalığı olan obezitenin bilişsel ve davranışçı tedavi yöntemleri ile tedavisinde ruh sağlığı profesyonellerine yol göstermektedir.
  • “Araştırma ve Uygulamada Biyolojik Psikiyatri, Şizofreni” adlı kitap, Prof.Dr. Mesut ÇETİN’ in ve Doç.Dr. Mehmet Emin CEYLAN’ın editörlüğünde basılmış olup şizofreni hakkında ülkemizde hazırlanan en kapsamlı ve bilimsel yayınlar arasında yerini almıştır.
  • M. Alpay Ateş, Kendine Zarar Verme Davranışı (Self Mutilasyon), s267-295, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Editör: Lut Tamam, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2008.
  • M. Alpay Ateş, “Travma Sonrası Stres Bozukluğu prognozu”, Anksiyete Bozuklukları: Kaygı ve Şiddet, Editör: Nesrin Dilbaz, s: 63-66, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2009.


Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin